Velkommen!

Velkommen til HSFs utefag blogg 2011. Better to be out than in, but when you´re in why not blogg it ;-)

fredag 13. mai 2011

BLOGGING - OVERVIEW

1. Blogg som en interaktiv loggbok

  • kommunisere våre erfaringer og meninger til andre. 
  • På en blogg kan du bruke ulike former for kommunikasjon til å forklare meninger. I dette kurs, dere har brukt tekst, bilderedigering og filmredigering til å si sine meninger. 
  • Dere har også lært å lage koblinger mellom andre web-områder og bloggen deres (gmail, youtube, picassa, google-docs), og med disse koblingene har dere inkludert veldig store dokumenter som innlegg på bloggen (film, bilder, arbeidskravdokumenter ). Dere har også brukt redigering-software, som Windows Movie Maker og Photoscape.
  • Eks:bruk av Google-docs for å inkludere arbeidskravdokumenter - http://jorunnutefag2011.blogspot.com/
  • Eks: Picasa Web Albums lysbildefremvisning på bloggframsiden - http://trineutefaghsf2011.blogspot.com/
  • Eks: bruk av Youtube for å inkludere filmer på bloggenhttp://matsutefaghsf2011.blogspot.com/
  • Eks: bruk av Photoscape for å redigere bilder og lage collage - http://solviutefaghsf2011.blogspot.com
2. Hvordan/hvorfor skal dere ta denne blogglæring inntil barnehagen?
  • Det er viktig å dele idear og informasjon. eks: http://baerekraftigebarn.blogspot.com
  • Blogging har blitt brukt av lærerene som et interaktivt forum mellom barnehager, og mellom barnehagen og foreldre.  Den har også blitt brukt for å gi muligheit til barna for å bruke digital-utstyr som en verktøy for å forklare sine prosjkekter til foreldrene sine. Eks: http://myrertoppenbarnehage.blogspot.com/
  • IKT er nå en viktig og obligatoriske del av barnas dagligliv i barnehagen. Mange barnehager setter stor pris på læring av IKT til barna. En førskolelærer som har kunnskap om blogging, bilderedigering og filmredigering er som gull for mange barnehagestyrerer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar