Velkommen!

Velkommen til HSFs utefag blogg 2011. Better to be out than in, but when you´re in why not blogg it ;-)

fredag 13. mai 2011

BLOGGING - OVERVIEW

1. Blogg som en interaktiv loggbok

  • kommunisere våre erfaringer og meninger til andre. 
  • På en blogg kan du bruke ulike former for kommunikasjon til å forklare meninger. I dette kurs, dere har brukt tekst, bilderedigering og filmredigering til å si sine meninger. 
  • Dere har også lært å lage koblinger mellom andre web-områder og bloggen deres (gmail, youtube, picassa, google-docs), og med disse koblingene har dere inkludert veldig store dokumenter som innlegg på bloggen (film, bilder, arbeidskravdokumenter ). Dere har også brukt redigering-software, som Windows Movie Maker og Photoscape.
  • Eks:bruk av Google-docs for å inkludere arbeidskravdokumenter - http://jorunnutefag2011.blogspot.com/
  • Eks: Picasa Web Albums lysbildefremvisning på bloggframsiden - http://trineutefaghsf2011.blogspot.com/
  • Eks: bruk av Youtube for å inkludere filmer på bloggenhttp://matsutefaghsf2011.blogspot.com/
  • Eks: bruk av Photoscape for å redigere bilder og lage collage - http://solviutefaghsf2011.blogspot.com
2. Hvordan/hvorfor skal dere ta denne blogglæring inntil barnehagen?
  • Det er viktig å dele idear og informasjon. eks: http://baerekraftigebarn.blogspot.com
  • Blogging har blitt brukt av lærerene som et interaktivt forum mellom barnehager, og mellom barnehagen og foreldre.  Den har også blitt brukt for å gi muligheit til barna for å bruke digital-utstyr som en verktøy for å forklare sine prosjkekter til foreldrene sine. Eks: http://myrertoppenbarnehage.blogspot.com/
  • IKT er nå en viktig og obligatoriske del av barnas dagligliv i barnehagen. Mange barnehager setter stor pris på læring av IKT til barna. En førskolelærer som har kunnskap om blogging, bilderedigering og filmredigering er som gull for mange barnehagestyrerer.

onsdag 27. april 2011

tirsdag 5. april 2011

Undervisningsplan: 6. april, kl. 14.15 - 17.00

1. Dere skal sjekke at de er medlem på alle bloggene (Veronika, Inger Johanne og Trine har ikke alle med som medlem)

2. Alle bloggene skal stå i "min blogglist" på bloggframsiden din ("utforming" > "legg til gadget" > "bloggliste" > legg til alle bloggene)

3. De som har ikke organisert bloggarkivet ved å lage en "etiketter" list skal lage denne ferdig i dag (følge instruksjonene i innleggen min "organisere arkivet ved å lage mapper (eller "etiketter")" - under "arbeidskrav" i "etiketter" listen min)

4. De skal bruke Photoscape til å lage en collage som understreker natur- og sosiofilosofien din. Legg ut collagen til bloggen din

5. Se på andre sine blogger og lage kommentarer

6. Problem fixing - spørsmål og hjelp med utfordringer på blogger

Natur- og sosiofilosofi collage

mandag 4. april 2011

Husk å ta med bilder på 05/04!!

Hei hei!


Til i moro dere skal ta med bilder som si litt om naturfilosofi deres (som stå på kursplan). Om det er noen som har glemt å se på kursplanen og har ikke tatt med bilder fra hjemme, det er lurt å be noen hjemme å sende bilder via e-post.


J :-)

mandag 21. mars 2011

Klikk på linken hvis du trenger hjelp å invitere folk til å bli medlem i en privat blogg

How do I control who can view my blog?

Gå til "instillinger" > "tillatelser"
Under "blogglesere", klikk på "bare personer jeg velger".
Under "invitere personer til å lese bloggen", skriv inn e-post addresser til dei som du vil invitere.


Ta kontakt med meg om det virker ikke.

Klikk på linken hvis du har problemer med å akseptere en invitasjon til en blogg

There were problems with my invitation. What do I do?

torsdag 3. mars 2011

Lage innlegg med en kobling til filmen din

Den mest effektive metode for å inkludere en film i innlegget ditt er å laste opp filmen til Youtube og lage en kobling til filmen inn i innlegget.


1) lag en Youtube konto (gå til Youtube og klikke på "opprett konto" og følg instruksjoner). Pass på å velge et brukenavn og passord som du ikke glemmer (god ide å sende dem til deg selv via epost - til den vanlige epostkontoen din).


2) last opp filmen til Youtube kontoen din. Du skal ha muligheit til å velge om filmen skal være "privat" eller "offentlig". Hvis bloggen din er "offentlig" kan du ikke publisere en kobling til en film som er "privat" (filmen må også være "offentlig"). Jeg anbefaler å velge at filmen er "offentlig" (det er veldig vanskelig å finne lite viste filmer på youtube derfor tror jeg at bare de som du gir linken til skal få se filmen din ;-). Pass på å lage en tittel og stikkord til filmen som er lett å huske.


3) Det tar noen timer etter filmen er lastet opp til youtubekontoen din før den vises på youtube. Av og til tar det 1-2 dager. Når du klarer å vise filmen din på youtube da er filmen klar til å bli vist i bloggen din. Gå til bloggen din. Klikk på "nytt innlegg". Klikk på det bildet som ser ut som en svart filmklippboks (står ved siden av "bilde" boks, som står ved siden av "kobling"). Følg instruksjoner som vises.


4) Husk å skrive en tittel til filmen inn i innlegget sitt "tittel" boks (og/eller beskrivelse)


5) klikk på "publiser innlegg".

Organisere arkivet ved å lage mapper (eller "etiketter")

Slik skal du organisere arkivet ditt:


1) Gå til "nytt innlegg"


2) Klikk på "Redigere innlegg.


3) "Etikett" er Blogger sitt navn for "mappe". Klikk på "etiketthandlinger". Klikk på "nytt etikett". Lag en tittel for etiketten. De følgende etiketter skal alle ha: "bilder", "arbeidskravoppgaver", "filmer" og "ting og tang").


4) Etter etikettene er laget skal dere sortere innleggene inn til de riktig etiketter. Klikk på check-box av alle innlegg som har en bilde som tema. Klikk på "etiketthandlinger". Klikk på "bilde" etiketten. Gjennomføre samme prossesen for innlegg som har som tema "arbeidskravoppgaver", "filmer" og "ting og tang".


5) klikk på "Utforming". Klikk på "legg til gadget". Velg gadgeten som heter "Etiketter". Velg "vis alle etiketter". Klikk på "lagre".


6) Klikk på "vis blogg" for å sjekke at Etiketter vises

Redigere filmer med Windows Movie Maker

Slik skal dere redigere filmer:

1.   Last opp filmene fra kamera til datamaskinen. 

2.   Åpne windows movie maker (eller Windows Movie Maker Live).

3.   Under ”spill inn video”, klikk på ”importer video”. 
      AVI er det film-formatet som er mest effektivt. Hvis du ikke kan laste opp filmene dine til Windows Movie Maker, prøv å endre film-formatet med en av de følgende programmer: AVS video converter: http://www.avs4you.com/AVS-Video-Converter.aspx, Prism video converter: http://www.nchsoftware.com/prism/index.html?gclid=CLjp4OaPsqcCFdsU3godyUHEAw.


4.   Dra og slipp videoklipp til ”dreieboken” i den rekkefølgen du vil de skal komme i filmen (om du bruker Windows Movie Maker Live blir filmene lastet direkte opp i dreieboken).

5.   For å kutte filmklipp, klikk på ”vis tidslinje”. Klikk på klippet du vil kutte. Klikk og hold på kanten av klippet. En svart strek vil komme opp. Dra den svarte streken til ønsket posisjon.

6.   For å bruke mange klipp fra samme film, repeter steg 4 og 5.

7.   Under ”rediger film” kan du velge ulike ”vis videoeffekter” (kreative effekter), ”vis videooverganger” (kreative overganger mellom klipp) og ”lag titler eller rulletekst” (kan legges til begynnelsen eller slutten av din film, eller til spesifikke klipp).

8.   Legg til musikk ved å klikke på ”importer lyd eller musikk”. Importer ønsket musikk fra en fil på din datamaskin. Dra og slipp musikkfilen på ”lyd/musikk” sporet i ”tidslinje”. (Om du ikke ser den, klikk på ”vis tidslinje”).

9.   For å lagre filmen og arbeide mer med den senere, klikk på “Fil” og på ”lagre prosjekt”.

10. Når filmen er ferdig, klikk på ”fullfør film” og på “lagre på datamaskinen” eller “lagre på 
       CD”, og følg instruksane. Når du gjør dette vil det ikke lenger være mulig å redigere
       filmen, den er ferdig.